Opas tilitoimistoille

Miten tilitoimistot hyötyvät Tehdenistä?

Tehden muodostaa taloushallinnon ohjelmiston kanssa saumattoman kokonaisuuden, joka palvelee sekä tilitoimistoa että tilitoimiston asiakasta.

Tässä oppaassa kuvaamme ennen kaikkea tilitoimiston näkökulmasta sitä lisäarvoa, jota Tehden antaa tilitoimistoille kaupan alan asiakkuuksiin, ja miten tilitoimistot voivat tarjota entistä laajempia palvelukokonaisuuksia omille asiakkailleen.

Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten tilitoimistot hyötyvät Tehdenistä?
  • Mille toimialoille Tehden-ratkaisut soveltuvat?