Tietosuoja ja tietoturva

Tältä sivulta löydät Tehdenin tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat dokumentit

Tietoturvallisuus on Tehden Oy:n kriittinen menestystekijä ja toiminnan mahdollistaja. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan kaikkien tietojen, missä tahansa muodossa ne esiintyvätkään, turvallista käsittelyä.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Toimittaako Tehden minulle asiakasrekisterini tietosuojaselosteen?

Olette itse asiakasrekisterinne rekisterinpitäjä (controller), ja on rekisterinpitäjän velvollisuus tiedottaa rekisteröidylle käsittelystä riittävillä dokumenteilla. Tehden on käsittelijä (processor), joka käsittelee teidän ylläpitämiänne tietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Asiakasrekisteriini kuuluva henkilö pyytää saada nähdä henkilötietonsa. Miten toteutan tämän Tehden-palvelussa?

Olemme toteuttaneet Tehden-palveluun uuden ominaisuuden, jonka avulla pystyt helposti toteuttamaan pyynnön tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Löydät ominaisuuden ja sen ohjeet asiakashallinnasta kyseisen asiakkaan asiakaskortilta. Ominaisuutta pääsevät käyttämään organisaationne ne käyttäjät, joilla on riittävä oikeustaso. Huomaa kuitenkin, että sinulla voi olla kyseisen asiakkaan tietoja kerättynä myös muualle kuin Tehden-palveluun.

Asiakasrekisteriini kuuluva henkilö pyytää saada henkilötietonsa poistetuksi. Miten toteutan tämän Tehden-palvelussa?

Olemme toteuttaneet Tehden-palveluun uuden ominaisuuden, jonka avulla pystyt helposti toteuttamaan tietojen poiston tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Löydät ominaisuuden ja sen ohjeet asiakashallinnasta kyseisen asiakkaan asiakaskortilta. Ominaisuutta pääsevät käyttämään organisaationne ne käyttäjät, joilla on riittävä oikeustaso. Huomaa kuitenkin, että sinulla voi olla kyseisen asiakkaan tietoja kerättynä myös muualle kuin Tehden-palveluun.

Mistä saan lisätietoja siitä miten Tehden käsittelee tietoja joiden rekisterinpitäjä olen (Tehdenissä säilyttämäni henkilötiedot)?

Olemme tehneet kaikkien asiakkaidemme kanssa tietosuojasopimuksen, jossa sovitaan käsittelystä tarkemmin. Löydät tämän sopimuksen ja palveluehtomme liitteineen Tehden-palvelusta, Asetuksista kohdasta ”Tehden-tilaus”.

Miten Tehden huolehtii tietoturvasta ja tietosuojasta?

Tehdenin henkilökunnasta on nimetty tietoturvaryhmä, joka suunnitelmallisesti käsittelee tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita ja valvoo toteutuksia. Tehdenillä on myös nimetty tietosuojavastaava, joka on tietoturvaryhmän jäsen.

Miten on varmistettu, että ulkopuolinen taho ei pääse käsiksi tietoihin esimerkiksi tietoverkon kautta?

Tehdenin palvelimet sijaitsevat tietoturvallisessa palvelinsalissa ja kaikki tietoliikenne verkon yli on salattu. Pääsy palvelimiin ja tietokantoihin on suojattu salasanoin ja salausavaimin.

Keräämme lisää kysymyksiä ja vastauksia jatkossa tälle sivulle.