Procountor taloushallinto

Finagon tarjoama Procountor-ohjelmisto on pilvipalveluna toimiva taloushallinnon ohjelmisto, joka helpottaa yrittäjän arkea. Pilvipalvelun ansiosta yrityksellä jää enemmän aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kun päivittäiset taloushallinnon rutiinit helpottuvat ja manuaalinen työ vähenee. Myös raportointi on reaaliaikaista ja monipuolisempaa ilman manuaalista Exceleiden päivittämistä.

Procountor mahdollistaa yrityksen talouden seurannan ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi ohjelmisto sopii erinomaisesti yritysten ja tilitoimistojen yhteiskäyttöön, kun talouden tilaa voi seurata samasta ohjelmistosta ja tiedot päivittyvät automaattisesti. Lisätietoja Procountor-ohjelmistosta täältä.

Tehden ja Procountor -integraation hyödyt

Vähentää virheitä

Yrityksessä ja tilitoimistossa ei pääse syntymään virheitä kirjanpitoaineiston käsittelyssä, sillä aineisto siirtyy koontikuitin muodossa suoraan kassajärjestelmästä Procountoriin.

Säästää aikaa

Tehdenin ja Procountorin integraatio säästää aikaa, koska integraation poistaa käsin tehtävää näppäilyä, selvitystyötä sekä korjaamista. Kirjanpitäjä voi halutessaan hoitaa koko taloushallinnon itselleen tutussa järjestelmässä.

Helpottaa kirjanpitoa

Kassajärjestelmän ja taloushallinto-ohjelmiston integraatio nopeuttaa kirjanpitäjän työtä. Tiedot siirtyvät Procountoriin ilman käsin tehtävää laskutettavaa työtä, eikä jokaisesta tapahtumasta muodostu omaa tositettaan.

Tehden ja Procountor -integraation toiminta

Kirjanpitoaineisto

Tehden & Procountor -integraation avulla Tehdenin kirjanpitoaineisto siirtyy automaattisesti Procountoriin. Procountoriin siirtyy kassakirjanpito, myyntireskontran ja ostoreskontran kokonaisarvo sekä varaston arvon kokonaismuutos. Usean toimipisteen yritys saa halutessaan mukaan myös kustannuspaikkatiedon.

Myyntireskontra

Myyntireskontraintegraatiolla voit kopioida Tehdenissä luodut myyntilaskut Procountorin myyntireskontraan. Tehden noutaa Procountorista laskujen tilat ja merkitsee laskut Tehdenissä Procountorin tilan mukaan (maksettu, avoin tai erääntynyt). Kaikki tämä tapahtuu täysin automaattisesti!

Ostoreskontra

Tehden & Procountor -ostoreskontraintegraatiolla voit noutaa ostolaskut Procountorista ja täsmäyttää ne ostotilauksiin Tehdenissä. Voit myös ottaa käyttöön laskujen automaattisen kohdennuksen ja hyväksynnän ja määritellä virhemarginaalin.

Järjestelmät ja hintatiedot

Procountor

Taloushallinnon ohjelmisto, joka sisältää helppokäyttöisen reskontra-ohjelman.

Hintatiedot palveluntarjoalta.

Tehden-kassajärjestelmä

Tehdenin nykyaikainen ja helppokäyttöinen kassajärjestelmä.

alk. 54 € / kk

Tehden ja Procountor -integraatio

Tehden-kassajärjestelmän ja Procountor-taloushallinnon integraatio.

Kuukausimaksu 27 € / kk / integraatio

Kaikkiin Tehdenin hintoihin lisätään arvonlisävero. Tehden ei vastaa Procountorin hintatiedoista.

Tehdenin varastonhallinta skaalaa Procountorin mahdollisuuksia

Suomi Teline valitsi Tehdenin Procountorin rinnalle

Suomi Teline halusi jatkaa Procountorin käyttöä, mutta tarvitsi järeämmän ratkaisun yrityksen suuren kokoluokan varastonhallintaan.

Tehdenin Procountor-integraation ansiosta varastonhallinnan ja myynti- ja ostotilaukset voi nyt hoitaa toiminnanohjausjärjestelmässä, josta tarvittavat tiedot siirtyvät integraation yli taloushallinnon järjestelmään. 

Tehden-Procountor-integraatio säästää yrittäjän ja kirjanpitäjän aikaa

Integraation parhaita puolia nopeus, ajantasaisuus ja automaattisuus

Anc Oy tarvitsi liiketoimintaansa sähköistä laskutusta sekä helpompaa myyntireskontran ylläpitoa.

Kun käyttöön otettiin Tehden-Procountor-integraatio, perjantai-iltoja ei enää tarvinnut käyttää laskujen lähettelyyn. Kysyimme myös Anc Oy:n kirjanpitäjältä kokemuksia integraatiosta.