Sitoutuneet asiakkaat arvostavat henkilökohtaista palvelua

Tehden Oy | Asiakastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyyskyselymme tuloksia oli ilo perata - tutustu kyselyn yhteenvetoon.

Me Tehdenillä tahdomme tietysti tietää, mitä mieltä te asiakkaamme olette sekä itse järjestelmästä että sen oheispalveluista (asiakaspalvelusta, viestinnästä ja markkinoinnista).

Ensin vähän taustaa asiakasjoukosta, jotka kyselyymme vastasivat: Kysely lähettiin kaikkien asiakasyritystemme pääkäyttäjille, ja vastaajista 80 % vastaa yrityksen ohjelmistohankinnoista. Vastaajista 35 % oli iältään 36-45-vuotiaita ja 26 % 46-55-vuotiaita. Vastaajat jakautuivat varsin tasaisesti kolmen asiakasryhmämme (kaupan alan, liikunta-alan ja palvelualan yritykset) kesken. Vastausten yksimielisyysprosentti oli varsin korkea eli 62.

Mikä Tehdenissä on parasta?

Kysyimme, mitä arvostatte Tehdenissä eniten. Ylivoimaisesti eniten vastauksia sai järjestelmän helppokäyttöisyys, ja tasaisesti ääniä saivat myös kotimaisuus, toimintavarmuus ja monipuoliset ominaisuudet.

Useassa vastauksessa nousi esiin myös järjestelmän keskeinen rooli arjen helpottajana.
Ja kaikesta helppokäyttöisyydestä huolimatta avoimen palautteen perusteella varsinkin Myynti-ohjelmassa voisi aina olla joku klikkaus vähemmän – te asiakkaamme arvostatte suoraviivaista toimintaa!

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset | Tehden on helppokäyttöinen

Henkilökohtainen on valttia

Asiakaskyselyn vastauksista nousi vahvasti esille myös, että alasta riippumatta kaipaatte henkilökohtaista kontaktia – kattava ohjeportaalimme sai paljon kehuja, mutta siitä huolimatta teille on tärkeää keskustella, kaikkein mieluiten kasvokkain. Lisäkoulutuksia ja yhteisiä läpikäyntejä toivottiin paljon, ja meille onkin ilo kertoa, että pyrimme jatkuvasti lisäämään uusia välineitä asiantuntijoidemme työkalupakkiin.

Tehdenin parhaisiin käytäntöihin toivotte tukea myös webinaarien ja vinkkisisältöjen muodossa, ja näidenkin toteuttamista tulemme jatkamaan. Myös viestinnässä arvostatte perinteisiä, henkilökohtaisia viestintäkanavia: kuulette kuulumisiamme mieluiten sähköpostitse.

Asiakaspalvelumme on läsnä lähes kaikkien vastaajien arjessa: 92 % oli ollut yhteydessä asiakaspalveluumme, ja teille luontevimmat yhteydenpitokanavat ovat puhelin ja sähköposti. Henkilökohtaisuus on siis äkillisissä tukiasioissakin teille tärkeää.

Kysyimme kokemuksianne siitä, kuinka hyvin asiakastuki ymmärtää kysymyksenne, kuinka nopeasti apua saa sekä kuinka hyvin tukemme kokonaisuudessaan toimii. Näistä kolmesta hajontaa oli eniten vastausnopeuden suhteen, mikä selvää onkin – mitä kinkkisempi tilanne, sitä enemmän kiviä asiakastukemme juurisyyn löytämiseksi kääntelee. Kokonaisuutena asiakastukeamme koskevat vastauksenne kertovat tyytyväisistä asiakkaista – NPS-luku oli huikea 38!

Asiakastyytyväisyys | Asiakkaamme ovat tyytyväisiä Tehdenin asiakastukeen

Tehden kehittyy, ja te haluatte tietää miten

Muutosvastarinta on monelle tuttu juttu, mutta on ilo huomata, että sellaista ei juuri asiakkaidemme joukossa esiinny. Päin vastoin, teille on tärkeää että Tehden kehittyy! Olemmekin ottaneet käyttöön versiotiedotteet, joilla kerromme teille uusista ominaisuuksista ja korjauspäivityksistä – ja tietysti nostamme uutuuksia esille asiakasviestinnässämme ja kun olemme teihin muuten yhteydessä.

Järjestelmän tulevien kehityshankkeiden suhteen toiveenne sitten vaihtelevatkin melko lailla. Se on tietysti päivänselvä juttu, sillä niin vaihtelevat yritystoimintanne yksityiskohdatkin. Kaikissa liikevaihtoluokissa ja toimialoilla tärkeäksi nousi uusien toiminnallisuuksien lisäksi myös nykyisten laatuun keskittyminen. Tätäkin olemme työstäneet jo pidempään: ohjelmistokehityksemme vuoden 2022 teema oli tuotantoympäristöjen yllätyksetön toiminta kaikissa tilanteissa. Tänäkin vuonna panostamme hyvän saatavuustason ja isompien uusien kokonaisuuksien ohella pieniin parannuksiin kaikilla järjestelmän osa-alueilla sekä sisäisiin laadunvarmistusprosesseihin.

Liikunta-alan yrityksissä toivotaan tasaisesti uusia kulunvalvonnan tunnistautumiskeinoja mobiilitunnisteesta sormenjälkitunnistautumiseen. Tänä vuonna Tehdeniin tuotiin PIN-koodit kulunvalvonnassa sekä jäsenyystuotteiden että ajanvarausten yhteydessä, ja seuraamme tietysti jatkossakin alan kehitystä.

Lopuksi vielä pari poimintaa saamastamme asiakaspalautteesta:

Meidän toimintamme päivittyi mutkattomasti ja tehokkaasti nykypäivään Tehdenin kassajärjestelmän avulla. Ammattitaitoisten myyjien ja asiantuntijoiden avulla suurenkin muutoksen toteuttaminen onnistui käden käänteessä.

Meidänboksi otti käyttöön Tehdenin heti yrityksen alkutaipaleella ja olemme olleet tyytyväisiä järjestelmään. Helppokäyttöisyys ja monipuoliset ominaisuudet palvelevat käyttäjiä ja asiakkaita hyvin

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten voit kehittää osaamistasi sekä millaisia apukeinoja nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä voi antaa ostamiseen.

Nykyaikainen hankinta — viisi vinkkiä ostamiseen

Kokonaisuudessaan hankintatoimen onnistuminen pohjautuu juuri sinuun, joka sitä teet. Kun toiminnanohjausjärjestelmä on sinua palveleva kokonaisuus, ja siitä löytyy monenlaisia ominaisuuksia ja työkaluja ostamisen tueksi, työ helpottuu paljon.