Pieni integraatiosanasto osa 1: mikä integraatiossa maksaa?

Pieni integraatiosanasto osa 1: mikä integraatiossa maksaa?
Integraatioilla saadaan nykyään helpotettua monenlaisia yritystoiminnan prosesseja. Tämä blogi auttaa sinut alkuun integraatioiden maailmassa.

Kun yrityksessä on innostuttu integraatioajatuksesta ja avataan keskustelu toimittajan kanssa, integraation hinta ja sen melko tarkkaan rajatut mahdollisuudet voivat yllättää hankkijan. Yritänkin tässä blogissa avata, mikä integraatiossa liikkuu ja ennen kaikkea mikä siinä maksaa.

Integraatio vs rajapinta, ja mikä integraatiossa liikkuu?

Nykyaikaiset järjestelmät tarjoavat usein rajapintoja, joihin toiset ohjelmistot voivat rakentaa yhteyden omasta vastaavasta rajapinnastaan.

Vasta kun kahden rajapinnan välillä on toimiva yhteys, jonka kautta tieto liikkuu järjestelmästä toiseen, puhutaan integraatiosta.

Tavallisten rajapintojen lisäksi varsinkin julkisen sektorin toimijoilla (esimerkiksi kunnilla ja oppilaitoksilla) voi olla myös avoimia rajapintoja, joiden dokumentaatio on julkisesti saatavilla ja joita kuka tahansa voi käyttää maksutta.

Yleinen harhaluulo on, että integraatio tarkoittaa sitä, että kaikki tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti kahden järjestelmän välillä. Todellisuudessa integraatiossa siirtyvät vain ne tarkkaan valitut tiedot, jotka integraation toteuttajaosapuolet ovat katsoneet parhaan mahdollisen toteutuksen kannalta tarpeellisiksi. Siirtyviä tietoja voidaan toki lisätä integraatioon, jos sen katsotaan palvelevan integraation käyttäjiä (eikä siitä aiheudu muualle järjestelmiin ylittämättömiä ongelmia), mutta yksinkertaiseltakin vaikuttava muutos voi vaikuttaa moneen asiaan ja vaatia viikkojen työn.

Kaikki integraatiot eivät myöskään toimi reaaliajassa, vaan tietojen siirto järjestelmien välillä joko vaatii yhden klikkauksen (jolloin käyttäjä saa itse valita itselleen sopivimman ajankohdan tietojen liikkumiselle) tai tapahtuu ajastetusti esimerkiksi kerran vuorokaudessa ennalta määriteltyyn aikaan.

Mikä integraatiossa oikein maksaa?

Yleensä kahden järjestelmän välisessä integraatiossa toinen järjestelmätoimittaja on rakentanut integraation, ja asiakas maksaa tästä integraatiosta kuukausimaksua.

Integraation kuukausimaksut ovat yleensä ennemmin satasia kuin kymppejä, ja tämä johtuu siitä, että aina kun jompaakumpaa järjestelmää kehitetään ja päivitetään, myös integraatiota täytyy päivittää – ja tätä tapahtuu hyvissä järjestelmissä käytännössä jatkuvasti.

Yleensä rajapintojen käyttö on maksullista. Muista tarkistaa integraatiota ostaessasi (ja varsinkin räätälöityä integraatiota tilatessasi), mitä integraation yhdistämien rajapintojen käyttö maksaa.

Jos mikään valmis integraatio ei vastaa yrityksen tarpeisiin, ratkaisu voi löytyä räätälöidystä integraatiosta, ja ne tuppaavat olemaan aina vähintäänkin viisinumeroisia hankkeita. Näissä tapauksissa integraation tilaaja eli integraatiota tarvitseva yritys yleensä valitsee itse integraattorin eli integraation toteuttajan.

Integraation suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa on tärkeää, että kaikki osapuolet sekä hahmottavat ison kuvan että ovat perillä detaljitason vaatimuksista.

On myös hyvä pitää mielessä, että integraatiohanke vaatii resursseja ja projektiosaamista myös siltä yritykseltä, jolle integraatiota tehdään.

Integraation hinta koostuu siis useammasta pienestä palasesta. Mutta miten yritys voi arvioida, saako se integraatiosta hintaa vastaavan hyödyn? Pieni integraatiosanasto osa 2 julkaistaan ensi kuussa, ja siinä käyn läpi, milloin integraatio ei välttämättä kannata, ja milloin se taas on ehdottomasti toimiva ratkaisu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Miten voit kehittää osaamistasi sekä millaisia apukeinoja nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä voi antaa ostamiseen.

Nykyaikainen hankinta — viisi vinkkiä ostamiseen

Kokonaisuudessaan hankintatoimen onnistuminen pohjautuu juuri sinuun, joka sitä teet. Kun toiminnanohjausjärjestelmä on sinua palveleva kokonaisuus, ja siitä löytyy monenlaisia ominaisuuksia ja työkaluja ostamisen tueksi, työ helpottuu paljon.