Kassajärjestelmän ja verkkokaupan integraatio: miten, miksi ja milloin?

Kassajärjestelmän ja verkkokaupan integraatio
Verkkokauppa ja kivijalkamyymälä tukevat toisiaan, mutta vain osittain, jos kaupan kassajärjestelmä ja verkkokauppaohjelmisto eivät osaa keskustella keskenään.

Asiakkaan ostokäyttäytyminen on muuttunut, ja sen myötä myös kaupat muuttuvat monikavaisemmiksi – asiakasta palvellaan niissä kanavissa, joissa hän viettää aikaansa ja tekee ostoksia. Verkkokauppa ja fyysinen kivijalkamyymälä tukevat toinen toisiaan, mutta vain osittain, jos kaupan kassajärjestelmä ja verkkokauppaohjelmisto eivät osaa keskustella keskenään.

Haasteena järjestelmien keskusteluyhteyden puuttumisessa on tuplamäärä käsin tehtävää työtä sekä katkonainen tiedonkulku. Asiakas voi esimerkiksi ostaa tuotteen viimeisen kappaleen myymälästä, jonka jälkeen toinen asiakas voi verkkokaupan kautta tehdä tilauksen samasta, jo loppuunmyydystä tuotteesta.

Järjestelmien keskusteluyhteys eli integraatio takaa tietojen päivittämisen reaaliaikaisesti molempiin järjestelmiin. Tuotteiden varastosaldot ja hinnat ovat aina ajan tasalla, eikä asiakkaille tarvitse myydä ei-oota.

Miten kassajärjestelmän ja verkkokaupan integraation voi toteuttaa?

Kassan ja verkkokaupan yhdistämisen voi toteuttaa ostamalla kokonaisen integraatioprojektin, käyttämällä kolmannen osapuolen integraatioita tai valitsemalla järjestelmät, joiden välillä on valmis integraatio.

Integraatioprojektissa järjestelmien välille rakennetaan uusi yhteys alusta alkaen. Täysin omiin tarpeisiin räätälöity integraatio saattaa vaatia ylläpitoa, joten integraatioprojekti on usein pk-yrittäjälle turhan kallis ja työläs vaihtoehto toteuttaa.

Kolmannen osapuolen valmiit integraatiot tarjoavat mahdollisuuden yhdistää tiettyjä järjestelmiä toisiinsa ketterämmin kuin jos integraatioprojektin tilaisi itse. Haasteena kolmannen osapuolen integraatiossa on tiedonkulku tilaajan, toteuttajan ja järjestelmätoimittajien välillä. Varsinkin virhetilanteessa tilaajan voi olla vaikea hahmottaa, mikä taho vastaa mistäkin asiasta. Mutta kun viestintä pelaa, on kolmannen osapuolen valmis integraatio hyvä vaihtoehto järjestelmien yhdistämiselle.

Järjestelmien väliset valmiit integraatiot ovat usein helpoin ja edullisin tapa yhdistää kassajärjestelmä ja verkkokauppa toisiinsa. Integraatiossa ei ole järjestelmätoimittajien lisäksi kolmansia osapuolia hoitamassa teknistä integraatiototeutusta, joten tiedonkulku sujuu jouhevasti ja tilaaja tietää, keneen olla yhteydessä integraatiota koskevissa asioissa. Järjestelmien väliset valmiit integraatiot sopivat hinnoittelun puolesta myös pienemmille yrityksille.

Miksi kassajärjestelmän ja verkkokaupan integrointi kannattaa?

Kassajärjestelmän ja verkkokaupan välinen keskusteluyhteys vähentää käsin tehtävää työtä, sillä se mahdollistaa tietojen ylläpitämisen yhdessä järjestelmässä. Tiedot kulkeutuvat reaaliaikaisesti järjestelmien välillä, joten mm. tuote- ja hintatiedot sekä varastosaldot ovat aina automaattisesti ajantasalla, mikä helpottaa myymälähenkilökunnan työtä.

Kassan ja verkkokaupan yhdistäminen palvelee myös asiakasta. Positiivinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas voi tehdä ostoksia haluamallaan tavalla, kivijalkakaupassa tai verkossa. Ostokset kertyvät asiakastietoihin, ja niiden avulla yritys voi tehdä kohdennettua markkinointia tiedottaakseen asiakasta häntä kiinnostavista tuotteista. Asiakas myös arvostaa mm. sujuvaa myyntitapahtumaa, kanta-asiakasohjelmaa, verkkokaupan ajantasaisia varastosaldoja sekä sähköisiä lahjakortteja.

Milloin kassajärjestelmän ja verkkokaupan integrointi kannattaa toteuttaa?

Kassajärjestelmän ja verkkokaupan integraation voi toteuttaa missä vaiheessa tahansa! Jos avaa myymälän ja verkkokaupan samaan aikaan, kannattaa järjestelmien yhdistäminen tehdä heti. Silloin saa alusta alkaen kokonaisuuden toimimaan yhdessä, eikä käsin tehtävää tuplatyötä pääse syntymään. Integraation voi toteuttaa myös, kun laajentaa kivijalkakauppaa verkkoon tai verkkokauppaa fyysiseen myymälään, tai jos päättää milloin tahansa vaihtaa vanhat järjestelmät uusiin.

Kassajärjestelmää valitessa kannattaa huomioida saatavissa olevat valmiit integraatiot, vaikka verkkokauppa ei vielä olisi ajankohtainen. Nykyaikaiset kassa- ja verkkokauppajärjestelmät myös skaalautuvat yrityksen liiketoiminnan mukana. Kun toiminta kasvaa, voi nykyaikaisissa järjestelmissä korottaa pakettia tai ottaa tarvittavia lisäominaisuuksia käyttöön. Järjestelmiä valitessa kannattaa olla tarkkana skaalautuvuuden suhteen, jotta ei tarvitse olla vaihtamassa järjestelmiä toiminnan kasvaessa.

Manuaalisen työn minimointi kannattaa aina!

Kannattaa myös tutustua blogikirjoitukseemme siitä, mikä integraatioissa oikein maksaa:

Teimme oman integraation MyCashflow-verkkokauppaan!

Miten, miksi ja milloin kassajärjestelmän ja verkkokaupan integraatio kannattaa toteuttaa?

Myymälän yhdistäminen verkkokauppaan onnistuu nyt helposti Tehdenin kassajärjestelmän ja MyCashflown verkkokauppaintegraation myötä!

Suora Tehden – MyCashflow -integraatio mahdollistaa tiedonhallinnan keskittämisen yhteen järjestelmään. Tuotetiedot, varastosaldot, asiakastiedot sekä tilaukset ovat aina ajan tasalla, ja manuaalinen työ jää minimiin.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Saatat olla kiinnostunut myös näistä