Automaation rooli kivijalassa ja verkkokaupassa

Miten automaatiota voi hyödyntää kivijalkamyymälässä ja verkkokaupassa?
Onnistuneella monikanavaisuudella verkkokauppa ja kivijalka täydentävät toisiaan. Automaatio auttaa yritystä toimimaan reaaliaikaisemmin ja tuo mukanaan lisää luotettavuutta.

Verkkokaupan suosio jatkaa voittokulkuaan. Tämän povattiin tarkoittavan kivijalan katoamista, mutta onnistuneella monikanavaisuudella näiden onkin huomattu vain täydentävän toisiaan. Toisinaan verkkokaupan rooli on toimia eräänlaisena tuotekatalogina, josta voi tarkistaa tuotteiden saatavuus myymälässä, joskus kivijalka on mukautunut showroomiksi, jossa esillä on vain sovitettavat näytekappaleet ja varsinainen ostotapahtuma tehdään joko verkossa tai mobiililla. Perinteisesti kivijalka ja verkkokauppa kuitenkin toimivat kahtena myyntipaikkana, jolloin yritys voi palvella laajempaa asiakaskuntaa.

Verkkokaupan ja kivijalan yhdistyessä asiakkaiden – ja tämän myötä työn – määrä kasvaa. Asiakasviestintää ja palautuksia tehdään monikanavaisemmin ja kivijalkakauppiaalle uutena tulokkaana voi tulla logistiikan laajempi hallinta. Tällöin arjen helpottamiseksi onkin tärkeää, että kivijalalle ja verkkokaupalle valikoidut ohjelmistot ovat toisiaan tukevat. Nämä ohjelmistot voidaan yhdistää (eli integroida), jolloin rutiinitoimenpiteet ohjataan ihmisen käsistä tietokoneelle. Tarkoituksena on vapauttaa aikaa liiketoiminnan kannalta merkityksellisempiin tehtäviin, kuten myynnin kasvattamiseen.

Rutiinityöt tietokoneelle?

Järjestelmäintegraatiolla yhdistetään kaksi yritykselle jo tuttua ohjelmistoa ja saadaan ne ymmärtämään toisiaan. Tällöin ajankohtaisin tieto siirtyy ohjelmistosta toiseen reaaliaikaisesti ilman ihmistä välikätenä. Kivijalan ja verkkokaupan monikanavaisuudessa suositellaan muun muassa seuraavien rutiinitoimenpiteiden automatisointia:

  • Varastosaldot. Jos verkkokaupalla ja kivijalalla on yhteinen varasto, on tuotetietojen oikeellisuus erittäin tärkeää. Mikäli tuote myydään kivijalassa loppuun eikä saldoa päivitetä verkkokauppaan, saattavat verkkokaupan asiakkaat ostaa haamutuotteita. Haamusaldot haittaavat myös asiakkaita, jotka ovat tulleet myymälään tarkistettuaan verkosta, että tuotteita on edelleen jäljellä.
  • Asiakastiedot. Asiakastietoja automatisoidaan usein asiakaspalvelijoiden ja markkinoinnin käyttöön. Asiakastietojen automatisointi helpottaa myös kanta-asiakasjärjestelmän ylläpitoa.
  • Laskutus. Sen sijaan, että laskutettavat tiedot kirjattaisiin yksi kerrallaan Excel-tiedostoon, yrittäjä voi antaa tietokoneelle vain laskutuskäskyn. Tietokone tekee laskutuksen monta kertaa ihmistä nopeammin, eikä tee inhimillisiä näppäilyvirheitä.
  • Hintatiedot. Sekä verkkokauppa että kassajärjestelmä saavat hintatiedon samasta paikasta.

Automaatio tuo yritykselle lisää luotettavuutta. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että varastosaldot, hintatiedot ja laskut ovat aina oikein. Ihmisen tuoman erehdyksen vuoksi nämä tiedot voivat toisinaan olla väärin, myöhästyä tai pilkku vaihtaa paikkaa. Tietokone kuitenkin tuo tiedon muuttumattomana.

Automaation myötä yritys voi myös toimia reaaliaikaisemmin, eikä tietoja tarvitse verrata eri järjestelmien välillä. Ohjelmistojen integroimisen on myös huomattu olevan kustannustehokasta ja yksi parhaista tavoista vapauttaa resursseja, kun yrittäjän ei tarvitse palkata lisäkäsiä tekemään robotillekin soveltuvia töitä.

Tietoa kirjoittajasta

Tomi Räsänen on yksi Flashnoden perustajista ja vastaa Flashnoden markkinoinnista ja kansainvälisestä kehityksestä.

Haluatko tietää lisää automaation ratkaisuista? Flashnode yhdistää yrityksesi ohjelmistot kiinteällä kuukausimaksulla ja ilman yllättäviä piilokuluja. Liitännät tehdään palveluna, eli integraation toimimista valvotaan ja vikatilanteisiin puututaan aktiivisesti. Tutustu lisää: http://flashnode.com

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

integraatio

Integraatiot tutuksi

Integraatio tarkoittaa erilaisten järjestelmien yhdistämistä toisiinsa niin, että järjestelmät lähettävät ja vastaanottavat tietoa toisilleen automaattisesti ja virheettömästi.  Integraatio voi olla yksisuuntaista tai kaksisuuntaista. Yksisuuntaisessa integraatiossa